Integritetspolicy

Integritetspolicy

JHN Trading AB (JHNsport.se) org nr 556934-8591 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: www.JHNsport.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi sparar följande persondata om våra kunder:
Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.
Beställningar: ip-adress, E-post, , Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.
Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Kontakta i sådana fall vår kundservice [email protected]
Cookies: se vår information om cookies här: https://www.jhnsport.se/villkor
Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder slutför en beställning i butiken.

För att hantera och leverera din beställning så delas din persondata med betaltjänsten för att hantera betalningen och med speditören för att hantera leveransen.

Vi delar endast din e-postadress med mailchimp för utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsföring via tjänsten MailChimp. Läs mer om hur mailchimp hanterar personuppgifter här. Du kan närsomhelst avregistrera dig från dessa utskick via länken i e-postmeddelandet, samt begära att vi raderar alla uppgifter du skickat till oss.

Din persondata sparas i 36 månader för att kunna fullgöra köpeavtalet och för att kunna hantera eventuella kundservice-, reklamations- och garantiärenden.

JHN Trading AB (JHNsport.se) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för företagets behandling utav personuppgifter. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss via kundservice. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

När du genomför ett köp hos JHNsport.se så ingår du ett avtal med JHN Trading AB samt Qliro.

Hur vi använder personuppgifter

Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och kontoinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel avregistrera dig från att få e-post från oss, det finns alltid en länk längst ner i varje mail utskick där du kan klicka och avregistrera dig omedelbart.

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet.

Följa rättsliga åtaganden

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på [email protected]

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet:
För vissa personuppgifter har du rätt att få ut och få de överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. rätt till dataportabilitet (GDPR artikel 20).
De personuppgifter som du kan få ut eller överförda är de som du har själv lämnat till oss eller som har skapats utifrån ditt nyttjande av våra produkter eller tjänster.
Vi garanterar att vi ej säljer eller delar personuppgifter med tredje part eller samarbetspartners.
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 18:e April 2024.

JHN Trading AB (JHNsport.se)
Org. Nr: 556934-8591
Tibblevägen 21
72630 Skultuna
Email: [email protected]